โรงเรียนในเครือข่าย ปี 2552

ลำดับที่ โรงเรียน
1 โรงเรียนบ้านระวิง
2 โรงเรียนบ้านสักแห้ง
3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
4 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
5 โรงเรียนบ้านต้ิววิทยาคม
6 โรงเรียนบ้านโตก
7 โรงเรียนบ้านสงเปลือย
8 โรงเรียนบ้านศิลา
9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
10 โรงเรียนบ้านสะเดียง
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
12 โรงเรียนบ้านเฉลียงพิทยาคม
13 โรงเรียนบ้านกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
14 โรงเรียนบ้านปากน้ำ
15 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
16 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
17 โรงเรียนบ้านโคกปรือ
18 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
19 โรงเรียนบ้านศาลาลาย
20 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
21 โรงเรียนบ้านสุเดาะพงมิตรภาพที่ 229
22 โรงเรียนบ้านขมวด
23 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
24 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
25 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ
26 โรงเรียนบ้านวังโค้ง
27 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
28 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก

 

โรงเรียนในเครือข่าย ปี 2556

ลำดับที่ โรงเรียน
1 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
2 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
3 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
4 โรงเรียนเมืองกลางวิทยา
5 โรงเรียนบ้านกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
6 โรงเรียนบ้านต้ิววิทยาคม
7 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
8 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
9 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
10 โรงเรียนบ้านสะเดียง
11 โรงเรียนบ้านท่าพล
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
13 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
14 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
15 โรงเรียนบ้านวังโค้ง
16 โรงเรียนบ้านปากน้ำ
17 โรงเรียนบ้านขมวด
18 โรงเรียนบ้านโตก
19 โรงเรียนบ้านยางลาด
20 โรงเรียนบ้านซับสีทอง
21 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ
22 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
23 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
24 โรงเรียนบ้านโนนตูม
25 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
26 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
27 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
28 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
29 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
30 โรงเรียนบ้านโคกปรือ
31 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
32 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
33 โรงเรียนบ้านศิลา
34 โรงเรียนบ้านนายาว
35 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ
36 โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์
37 โรงเรียนบ้านไทรงาม
38 โรงเรียนบ้านป่าเลา
39 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
40 โรงเรียนบ้านสะแกงาม
41 โรงเรียนบ้านตะเบาะ
42 โรงเรียนบ้าน กม.2
43 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมพู
44 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า
45 โรงเรียนบ้านลาดน้อย
46 โรงเรียนบ้านวังโป่งวิทยาคม