ผลงานโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและ พัฒนาสื่อบนระบบ eDL-Squae ระยะที่ 2

ประเภท เผยแพร่ ถ่ายทอด eDLTV ระดับ ดีเยี่ยม

มอบให้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ