ผลงานโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและ พัฒนาสื่อบนระบบ eDL-Squae

ประเภท เผยแพร่ ถ่ายทอด eDLTV ระดับ 3 ดาว

มอบให้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2553

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ